ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ : "Ω"

 • Ωραίος πάνω στο ποτήρι.
  λέγεται :

 • Ως έγγιστα.
  σημαίνει:

 • Ως εδώ και μη παρέκει.
  σημαίνει:

 • Ως είθισται.
  σημαίνει:

 • Ως το κόκαλο.
  σημαίνει: