ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ που αρχίζουν με Ι

1: Ιατρέ γειατρέψου να σε ιδώ, να μάθω, να σε κράζω. 
σημαίνει πως :

2: Ιατρός του εαυτού του ο καθένας πρέπει να' ναι.
σημαίνει πως :

3: Ιατρός, μουσικός και τρελός είναι ο καθείς.
εννοεί πως:

4: Ιδές να μη σε δουν που κουτσαίνεις. 
σημαίνει :

5: Ιδια γόνατα, ίδια μαντάτα.
σημαίνει πως :

6: Ιδιο πρόσωπο, ίδιο μαντάτο.
σημαίνει πως:

7: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα .
σημαίνει :

8: Ιδρώνει που μιλεί, ή χέστης είναι ή ψεύτης.
δηλαδή:

9: Ιδρώτα θέλει η αρετή.
σημαίνει πως :