ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΑΛΛΑΓΗ"

 • Να κουκιά και δώσ’ μου φάβα.
  σημαίνει:

 • Δωσ’ μου κυρά τον άνδρα σου και παρ’ τον κόπανό μου.
  λέγεται :

 • Πρώτα χτίζουν καινούργιο σπίτι κι ύστερα γκρεμίζουν το παλιό.
  δηλαδή:

 • Κάθε αγιος και η γιορτή του.
  εννοεί πως:

 • Χέρι με χέρι κι όχι με καρτέρι.
  λέγεται:

 • Κι αν κελαηδάει η οχιά γαρδέλι δεν γίνεται.
  σημαίνει :

 • Κι αν ξέπεσε ο άρχοντας, της αρχοντιάς μυρίζει.
  σημαίνει πως :

 • Ήρθαν άλλοι καλόγεροι και έχουν άλλα καλυμαύκια.
  δηλώνεται πως:

 • Ώρες μου φέγγεις ουρανέ, ώρες μου συννεφιάζεις.
  δηλώνεται πως:

 • Έφαγες καρδιά μου τα γλυκομάρουλα, φάγε και τα πικρομάγουλα.
  σημαίνει πως :

 • Ιδια γόνατα, ίδια μαντάτα.
  σημαίνει πως :

 • Ο λύκος πειστικός δεν γίνεται, ούτε ο σκύλος τυροκόμος.
  δηλώνει πως:

 • Να κουκιά και δως μου φάβα.
  λέγεται:

 • Τα λαγήνια τσακίζονται και τα πηγάδια στερεύουν.
  σημαίνει πως:

 • Έχει ο καιρός γυρίσματα, και ο μήνας εβδομάδες.
  δηλώνει πως :

 • Εχθές Πάσχα και σήμερα χάσκα.
  σημαίνει πως:

 • Γιώργο είχα, Γιώργο πήρα, κι αν η δόλια ματαχηρέψω, πάλι Γιώργο θα γυρέψω.
  δηλώνει πως: