ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ"

 • Αλλού το όνειρο και αλλού το θαύμα
  σημαίνει :

 • Αλλού βαρούν τα κούρταλα κι αλλού γινετ ο γάμος
  σημαίνει :

 • Αλλού χτυπάει το νερό κι αλλού βροντά ο μύλος
  σημαίνει :

 • Χωρίς χώμα και νερό, πώς ευρέθει το αγγούρι εδώ.
  λέγεται:

 • Ο Μάης έχει το όνομα κι ο θεριστής την πείνα.
  λέγεται :

 • Πέρδικα στο περιβόλι.
  λέγεται: