ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ"

  • Αλλού το όνειρο και αλλού το θαύμα
    σημαίνει :

  • Αλλού βαρούν τα κούρταλα κι αλλού γινετ ο γάμος
    σημαίνει :

  • Αλλού χτυπάει το νερό κι αλλού βροντά ο μύλος
    σημαίνει :