ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΑΡΝΗΣΗ"

  • Να λείπει το βύσσινο.
    λέγεται :

  • Κάλλιο κόκκινο πρόσωπο παρά μαύρη καρδιά.
    εννοεί πως:

  • Ούτε για όλο το χρυσάφι του κόσμου.
    σημαίνει :