ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΑΣΚΟΠΟ"

  • Αλάτι πάει στην αλυκή και φρύγανα στο λόγγο.
    σημαίνει:


  • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΑΣΚΟΠΟ"


    ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΑΣΚΟΠΟ"