ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΑΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΑ"

  • Πέντε Ρωμιοί, δέκα γνώμες
    δηλώνει:

  • Χίλια στόματα χίλια λόγια
    σημαίνει πως: