ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΓΑΜΠΡΟΣ"

  • Γαμπρός αλωναριάτικος κακό χειμώνα βγάζει.
    δηλώνει πως :

  • Μια παπάρα του γαμπρού, ένα γρήγορο φαί
    λέγεται: