ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΓΝΩΣΗ"

 • Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.
  σημαίνει πως:

 • Ώσπου να έρθει η γνώση, πάει το γρόσι.
  λέγεται :

 • Γνωρίζει τον άμπακο.
  λέγεται :

 • Ξέρει ο Γιάννης τι έχει στον τορβά του.
  λέγεται:

 • Ξέρει ο λύκος που είναι τ' αρνί.
  λέγεται:

 • Ξέρει την Κυριακή μονάχα.
  λέγεται:

 • Θέλει να μάθει τη ριζοδοντιά μας.
  σημαίνει :

 • Του Ρωμιού η γνώση, ύστερα του έρχεται.
  δηλώνει πως:

 • Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.
  δηλώνει:

 • Δεν ξέρω από τι μαλί κρατεί η σκούφια του.
  σημαίνει :

 • Απού καμε ηγούμενος ήκαμε και κελλάρης, και κάτεχεν ο γούμενος ήντα ΄κανε ο κελλάρης.
  εννοεί πως :

 • Απού γυρεύει βρίσκει κι απού ρωτά μαθαίνει.
  δηλαδή:

 • Πολλά τα κατεχούμενα μα λίγοι τα κατένε
  σημαίνει:

 • Ο αγράμματος και ο στραβός την ίδια τύχη έχουν.
  δηλωνει πως:


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΓΝΩΣΗ"

 • Λαμβάνω γνώση, (συνήθως έλαβον γνώση)
  σημαίνει:

 • Απέξω κι ανακατωτά
  λέγεται:


 • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΓΝΩΣΗ"

 • Γηράσκω δε αεί πολλά διδασκόμενος.
  ή διαφορετικά:

 • Γνώθι σαυτόν.
  δηλώνει πως:

 • Εν μόνον αγαθόν είναι, την επιστήμην, και εν μόνον κακόν, την αμαθίαν.
  δηλαδή:

 • Μετά πόνου η μάθησις.
  σημαίνει :

 • Πάντες οί άνθρωποι τού ειδέναι ορέγονται φύσει.
  σημαίνει :

 • Πρώτον,οίμαι,τών έν ανθρώποις εστί παίδευσις.
  σημαίνει :

 • Τό γνώναι εαυτόν αρχή σοφίας ανθρωπίνης.
  σημαίνει :