ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΓΝΩΣΗ"

 • Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.
  σημαίνει πως:

 • Ώσπου να έρθει η γνώση, πάει το γρόσι.
  λέγεται :

 • Γνωρίζει τον άμπακο.
  λέγεται :

 • Ξέρει ο Γιάννης τι έχει στον τορβά του.
  λέγεται:

 • Ξέρει ο λύκος που είναι τ' αρνί.
  λέγεται:

 • Ξέρει την Κυριακή μονάχα.
  λέγεται:

 • Θέλει να μάθει τη ριζοδοντιά μας.
  σημαίνει :

 • Του Ρωμιού η γνώση, ύστερα του έρχεται.
  δηλώνει πως:

 • Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.
  δηλώνει:

 • Δεν ξέρω από τι μαλί κρατεί η σκούφια του.
  σημαίνει :