ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΔΙΧΟΝΟΙΑ"

 • Όταν τα σκυλιά τρώγονται, ο λύκος τρώει τα πρόβατα.
  σημαίνει πως:

 • Όταν τρώγονται οι σκύλοι, αρπάζει ο λύκος τα πρόβατα.
  εννοεί πως:


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΔΙΧΟΝΟΙΑ"

 • Σπέρνω ζιζάνια
  σημαίνει :


 • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΔΙΧΟΝΟΙΑ"