ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΔΙΧΟΝΟΙΑ"

  • Όταν τα σκυλιά τρώγονται, ο λύκος τρώει τα πρόβατα.
    σημαίνει πως: