ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΔΟΥΛΕΙΑ"

 • Κάνε Γιάννο μ’ τη δουλειά σου, κι ύστερα και πάλι θειά σου.
  σημαίνει:

 • Όλοι κλαίν’ τον πόνο τους κι ο μυλωνάς τ’ αυλάκι του.
  λέγεται :

 • Θέλεις θέρισε και δέσε, θέλεις δέσε και κουβάλα.
  λέγεται :

 • Η δουλειά είναι προσευχή.
  σημαίνει:

 • Ο μύλος να γυρίσει, κι ο σκύλος ας γαυγίζει.
  σημαίνει πως :

 • Μ΄αγγαρείες δουλειά δεν γίνεται.
  σημαίνει:

 • Όποιος ζητεί και δίνουν του, άλλη δουλειά δεν έχει.
  δηλαδή:

 • Ράβε ξύλωνε, δουλειά να μη σου λείπει.
  λέγεται:

 • Ωσάν το σκλάβο δούλεευε κι ωσάν τον άρχο φάγε.
  δηλαδή:

 • Να έχει ο αφέντης για να τρώει κι ο δούλος.
  δηλώνει πως:

 • Χέρια που δεν κοπιάσουνε, κοιλιά δεν θεραπεύεται.
  σημαίνει πως:

 • Ζημώτρα μου καλοζημώτρα μου ο φούρνος σε κουμαντάρει.
  σημαίνει πως :

 • Η αλεπού είχε εργασία κι εκείνη ξενοθέριζε.
  λέγεται :

 • Θέλεις να γίνεις αφέντης, δούλεψε να έχεις.
  σημαίνει πως :

 • Φαΐ φύλαε και δουλειά μη φιλάεις. 
  σημαίνει πως:

 • Φορτώνουμε, αλλά πού θα ξεφορτώσουμε.
  σημαίνει πως :

 • Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη.
  εννοεί ότι:

 • Όποιος δεν φάει ξένο ψωμί, δεν ξέρει τον κόσμο.
  υποστηρίζεται πως :

 • Από κακό εργόχειρο, δουλειά δεν απομένει.
  δηλώνει πως :

 • Για τον φίλο σου μην χάσεις την δουλειά σου και για την δουλειά σου μην χάσεις τον φίλο σου.
  εννοεί πως:

 • Ποτέ δεν σε ανεσκέλωσα, να μη σε εύρω αλειμμένο.
  σημαίνει :

 • Σαββατιανό κατάπιασμα, πομπή της εβδομάδας.
  δηλώνει πως :

 • Που δεν κουράζει γόνατα κοιλιά δεν θεραπεύει.
  δηλαδή:


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΔΟΥΛΕΙΑ"

 • Έκαστος εφ ω ετάχθη.
  σημαίνει :


 • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΔΟΥΛΕΙΑ"