ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΕΠΙΛΟΓΗ"

 • Αντί να βγει από την πόρτα βγαίνει από το παράθυρο.
  λέγεται :

 • Ή οκτώ λογιώ φαγί ή σαρδέλα μοναχή.
  λέγεται:

 • Με όλα τα χορτάρια παίξε, από την τσουκνίδα φεύγε.
  σημαίνει :

 • Πάρε παλιό γιατρό και νέο δικηγόρο.
  δηλώνει πως:

 • Χίλιες οι νύφες του γαμπρού, χίλιοι οι γαμπροί της νύφης.
  λέγεται για:

 • Θέλεις φόρτωνε και δένε, θέλεις δένε και κουβάλα.
  λέγεται :

 • Γυναίκα με το λύχνο κι άλογο την άνοιξη μην διαλέξεις.
  σημαίνει πως:

 • Ανάθεμά τον τον κατήφορο μπροστά στον ίδιο δρόμο.
  λέγεται:

 • Ξεδιαλέγοντας τα σύκα δεν ξεδιάλεξα κανένα. 
  σημαίνει πως :

 • Βλέπεις δε βλέπεις, νιό αγόραζε. 
  σημαίνει:

 • Ξεσκισμένο το σακί, θέλεις βάλιε θέλεις μη
  σημαίνει πως:

 • Κακιά γυναίκα αρχόντισσα στο σπίτι σου μην βάζεις.
  δηλώνει πως:

 • Διαλέγοντας διαλέγοντας πήρε τα αποζούμια.
  δηλώνει πως:

 • Διάλεξε τη γυναίκα Σάββατο, κι όχι την Κυριακή στην εκκλησία.
  δηλώνει πως:

 • Πολυγυρεμένη κόρη, κακά ψυχρά παντρεύεται.
  λέγεται για :

 • Διάλεξε, ξεδιάλεξε, στην κοπριά κατάντησε.
  λεγόταν:

 • Πλούσιος μου στέλνει προξενιό και το φτωχό θα πάρω;
  εννοεί πως:


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΕΠΙΛΟΓΗ"

 • αλά καρτ
  σημαίνει:

 • Έπαιξε την κουτουλιά κι έβγαλε σπίθες.
  λέγεται :


 • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΕΠΙΛΟΓΗ"