ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΗΣΥΧΙΑ"

  • Κάλλια λάχανα με γλύκα παρά ζάχαρη με πίκρα.
    εννοεί πως:


  • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΗΣΥΧΙΑ"

  • Μη μου τους κύκλους τάραττε.
    εννοεί:


  • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΗΣΥΧΙΑ"