ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΘΕΡΟΣ ΤΡΥΓΟΣ"

  • Θέρος–τρύγος–πόλεμος στασιό δεν περιμένουν.
    σημαίνει: