ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΙΑΤΡΙΚΗ"

 • Των γιατρών τα κρίματα οι τάφοι τα σκεπάζουν.
  σημαίνει πως:

 • Των γιατρών τα σφάματα το χώμα τα σκεπάζει.
  δηλαδή:


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΙΑΤΡΙΚΗ"


  ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΙΑΤΡΙΚΗ"

 • Ιατρός αδόλεσχος επί νόσω νόσος.
  σημαίνει :

 • Μή ίσθι άλλων ιατρός έλκεσι βρύων.
  σημαίνει :

 • Ούκ ένι ιατρικήν είδέναι,όστις μή οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.
  σημαίνει :