ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΚΕΡΔΟΣ"

 • Παίνευε τα βουνά κι αγόραζε στον κάμπο.
  σημαίνει:

 • Το πράμα που γεννάει εκείνο και ψοφάει.
  σημαίνει:

 • Το διάφορο (κέρδος) ξυπνάει το νοικοκύρη.
  σημαίνει :

 • Άνεμος τηγανισμένος, χιόνι στο τσουβάλι.
  λέγεται:

 • Ως τόσα, ή ο γάιδαρος ψοφά ή το σαμάρι σπα.
  λέγεται:

 • Γιάννης πήγες, Γιάννης γύρισες.
  λέγεται :

 • Ίσο καράβι ίσα νερά.
  λέγεται :

 • Αδιαφόρετη εκκλησιά τύφλα στα μάτια του παπά.
  σημαίνει πως :

 • Ζητάει απο την μύγα ξύγκι κι απο τη βδέλα κόκαλα.
  λέγεται :

 • Βγάζει από τη μύγα ξύγκι. 
  σημαίνει :

 • Να σε ζηλέυω για την όμορφη γυναίκα, μα στα κέρδη, χρονιά σου και χρονιά μου.
  λέγεται :

 • Το αγώγι ξυπνά τον αγωγιάτη.
  σημαίνει πως:

 • Ανμ δεν αδειάσεις, δεν γεμίζεις.
  εννοεί πως: