ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΛΗΘΗ"

  • Εμακρύναν οι ποδιές σου, σκεπαστήκαν οι πομπές σου.
    σημαίνει πως:

  • Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.
    δηλώνει πως:


  • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΛΗΘΗ"


    ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΛΗΘΗ"