ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΜΕΤΡΟ"

  • Κι αν θα δείρεις φρόνιμα κι αν χαιδέψεις φρόνιμα.
    δηλώνει πως:

  • Το πολύ φαί σπληνιάζει και το λίγο μαραζιάζει.
    σημαίνει πως :