ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΜΟΙΡΑ"

 • Όποιου του μέλλει να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει.
  σημαίνει πως:

 • Πιάσε εσύ τον κάβουρα κι εγώ τον καμακώνω.
  σημαίνει πως :

 • Τα χει η μοίρα στο χαρτί, πελέκι δεν τα κόβει.
  δηλώνει πως:

 • Μοιρασμένο φαγί, αναπαυμένη κοιλιά.
  δηλώνει πως:

 • Ήθελε το η μοίρα του κι έπαθέ το η γνώση του.
  δηλώνει πως :

 • Ότι μέλλει δεν ξεμέλλει κι ότι γράφει δεν ξεγράφει.
  δηλαδή:

 • Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει
  εννοεί πως:

 • Το μάνταλο κλείνει το κισμέτι.
  εννοεί ότι:


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΜΟΙΡΑ"

 • Μερίδα του λέοντος
  εννοεί:


 • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΜΟΙΡΑ"

 • Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον.
  ή αλλιώς: