ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΜΟΝΑΞΙΑ"

 • Βαριά είναι η καλογερική και η παντρεία μολύβι.
  σημαίνει πως :

 • Βαριά είναι η καλογερική.
  εννοεί πως:

 • Μοναχός, μήτε στον παράδεισο.
  εκφραση που τονίζει πως:

 • Πολλά καλά στην ερημιά.. Νερό, λιθάρια, ξύλα..
  λέγεται :


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΜΟΝΑΞΙΑ"

 • Σαν την καλαμιά στον κάμπο.
  λέγεται:


 • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΜΟΝΑΞΙΑ"