ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΝΕΟ"

  • Ετούρκεψε ο Σουλτάνος;
    λέγεται:

  • Ωσάν πλουτίσει ο άνθρωπος θαμπώνεται το φως του και δεν γνωρίζει το φτωχό κι ας είναι κι αδερφός του.
    λέγεται: