ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΣ"

  • Ωσάν πλουτίσει ο άνθρωπος θαμπώνεται το φως του και δεν γνωρίζει το φτωχό κι ας είναι κι αδερφός του.
    λέγεται: