ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΝΟΜΟΣ"

 • Όποιος δεν αδικεί δεν χρειάζεται κανένα νόμο.
  στα αρχαία:


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΝΟΜΟΣ"


  ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΝΟΜΟΣ"

 • Πόλεως ψυχή νόμοι εισίν,πόλις μή όντων νόμων καταλύεται.
  σημαίνει :

 • Τοίς νόμοις γάρ τών πολιτών εμμενόντων,οί πόλεις ισχυρόταταί τε και ευδαιμονέσταται γίγνονται.
  σημαίνει :