ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΞΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ"

  • Ξύνεται εκεί που δεν τον τρώει.
    λέγεται:


  • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΞΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ"


    ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΞΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ"