ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ"

 • Ίσα Γιάννης ίσα Χασάνης.
  εννοεί πως:

 • Όλα τα δάκτυλα δεν είναι ίδια.
  σημαίνει:

 • Πιασ' τον ένα και χτύπα τον στον άλλο,
  λέγεται :


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ"

 • Φτυστός ο πατέρας του.
  σημαίνει:


 • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ"