ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ"

  • Ίσα Γιάννης ίσα Χασάνης.
    εννοεί πως:

  • Όλα τα δάκτυλα δεν είναι ίδια.
    σημαίνει:

  • Πιασ' τον ένα και χτύπα τον στον άλλο,
    λέγεται :