ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΑΡΑΓΩΓΗ"

  • Χίλια κούρμουλα και πεντακόσιες ρόγες.
    σημαίνει:

  • Ξεφόρτωσε την ελιά να σε φορτώσει λάδι.
    εννοεί πως: