ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΩΝ"

  • Όπου έχει πολλά αφεντικά, αδείπνητος απομένει.
    δηλαδή:

  • Αν κυνηγάς πολλούς λαγούς κανένα δεν θα πιάσεις.
    λέγεται:

  • Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς.
    σημαίνει πως :