ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΡΑΞΗ"

  • Μη λέω κι ακούω.
    σημαίνει:

  • Απ το 'είπε' ως το 'κάμε', μεγάλη η διαφορά.
    εννοεί πως:

  • Τα γινόμενα δεν απογίνονται.
    σημαίνει: