ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΡΑΞΗ"

 • Μη λέω κι ακούω.
  σημαίνει:

 • Απ το 'είπε' ως το 'κάμε', μεγάλη η διαφορά.
  εννοεί πως:

 • Τα γινόμενα δεν απογίνονται.
  σημαίνει:

 • Τα λόγια είναι λόγια και τα μακαρούνια έχουν το φαγί.
  σημαίνει πως:


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΡΑΞΗ"

 • Επί του πρακτέου.
  σημαίνει :


 • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΡΑΞΗ"

 • Α μη δει ποιείν, μηδέ υπονοού ποιείν.
  σημαίνει: