ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ"

 • Νύφη, όχι καθώς ήξευρες, αλλά καθώς ηύρες.
  δηλαδή:

 • Χέρι που δεν μπορείς να δαγκώσεις, φίλησε το.
  δηλαδή :


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ"

 • Κλίνη του Προκρούστη.
  λέγεται :


 • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ"

 • Άλλος που χώρας τρόπος.
  δηλώνει πως: