ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΟΦΙΑ"

 • Να μάθεις όλα να τα χάνεις, αυτή είναι η υπέρτατη σοφία.
  δηλαδή:

 • Ο εγωιστής υπερηφανεύεται πως έμαθε πολλά, ο σοφός λυπάται που δεν έμαθε περισσότερα.
  δηλώνει:

 • Ο φρόνιμος νικάει τον ανδρειωμένο.
  δηλώνει πως :

 • Άκουε πολλά και λέγε λίγα.
  σημαίνει πως:

 • Οι άσπρες τρίχες δεν κάνουν τη γνώση.
  σημαίνει πως :

 • Δεν ξέρω τίποτε, μα δεν ξέρεις, τι ξέρω.
  λέγεται:

 • Πολλοί μιλούν σαν φιλόσοφοι αλλά ζουν σαν ανόητοι.
  εννοείται πως:

 • Ου μετανοείν, αλλά προνοείν χρη τον άνδρα τον σοφόν
  σημαίνει :

 • Βαθύ ποτάμι δεν κάνει κρότο
  εννοεί πως:


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΟΦΙΑ"

 • Λαική σοφία.
  είναι :


 • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΟΦΙΑ"

 • Μια μέρα δεν σε κάνει σοφό.
  στα αρχαία:

 • Σοφοίς ομιλών καυτός εκβήσει σοφός.
  σημαίνει :

 • Σοφόν λέγουσι τόν χρόνον πεφυκέναι.
  σημαίνει :

 • Χρήσιμ ειδώς ούχ ό πολλά ειδώς σοφός.
  σημαίνει :

 • Αρχή σοφίας γνώσις αγνοίας.
  επίσης:

 • Ήσυχος καιρώ σοφός.
  σημαίνει:

 • Προβουλεύεσθαι κρείσσον προ των πράξεων ή μετανοείν.
  σημαίνει :

 • Εάν μη ικανός φιλοσοφήση, ουδέ ποτέ έσται λέγειν περί ουδενός
  σημαίνει πως: