ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ"

  • Μείνε εχθρός αν είσαι εχθρός, μείνε φίλος αν είσαι φίλος.
    σημαίνει :


  • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ"

  • Βαδίζει την πεπατημένη.
    δηλαδή:


  • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ"