ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ"

 • Γαμπρός υιός δεν γίνεται, ούτε η νύφη θυγατέρα
  σημαίνει πως :

 • Με τον δικό σου φάε και πιές, με ξένο πραγματέψου.
  εννοεί πως:

 • Ίσο σου το συμπέθερο, το σύντεκνο καλλιά σου.
  σημαίνει πως :

 • Ξένα γαμήσια δικά μου γεντέρτια.(ή ντέρτια)
  λέγεται:

 • Βγαίνει ο ήλιος μα δεν ζεσταίνει.
  λέγεται:

 • Υιός γαμπρός δεν γίνεται και νύμφη θυγατέρα. 
  σημαίνει πως :

 • Συμπέθεροι και σύντεκνοι ότι φάνε τον πρώτο χρόνο.
  δηλώνει πως :

 • Με το συγγενή σου φάε και πιες μα αλισβερίσι μην κάνεις
  προτρέπει για: