ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ"

 • Σφίγγω τα δόντια (ή τα χείλη)
  σημαίνει πως:

 • Τα δάκρυα είναι η βροχή της καρδιάς.
  σημαίνει πως:

 • Μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Μοιρασμένη λύπη μισή λύπη.
  δηλώνει πως :


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ"

 • Σφίγγω την καρδιά μου.
  σημαίνει :


 • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ"