ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ"

  • Εδώ ο κόσμος χάνεται και η Μαριώ (ή η γριά) χτενίζεται.
    λέγεται :

  • Δεν πιστεύει ο χορτασμένος το κακό του νηστικού.
    δηλώνει πως:

  • Πέτρα έριξε και πόνεσε το χέρι του.
    λέγεται: