ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΩΤΗΡΙΑ"

  • Απελπισμένο κάτεργο σε στέρεο λιμάνι.
    λέγεται :

  • Το απορριξιμιό καράβι σ' αγαθό λιμάνι θα αράξει.
    λέγεται :