ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΤΑΡΑΧΗ"

  • Μου ήρθε ο ουρανός σφοντύλι.
    σημαίνει :

  • Ο λύκος στην ανεμοζάλη χαίρεται.
    σημαίνει πως:

  • Απού 'φαε το μέλι, είναι γνοιασμένος.
    λέγεται :