ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΥΠΟΜΟΝΗ"

 • Αγάλι–αγάλι τούμπανα, τι ναι φτωχός ο γάμος.
  λέγεται :

 • Αγάλια αγάλια και θα βρει η τάβλα το καρφί της
  λέγεται :

 • Άλλο το βάρος της υπομονής για αυτόν που την ζητάει και άλλο γι' αυτόν που την κουβαλάει.
  δηλώνει πως:

 • Η αράχνη αργά αργά απλώνει τα πανιά της
  λέγεται:

 • Άνδρα θέλω τώρα τονε θέλω.
  λέγεται:

 • Φορτωμένο γαιδούρι δεν γκαρίζει.
  σημαίνει πως :

 • Αγάλια αγάλια γίνεται η αγουρίδα μέλι.
  σημαίνει πως:

 • Κάθεται πάνω στα αγκάθια.
  σημαίνει :

 • Το σίδερο είναι σίδερο και ο άνθρωπος κρατά σαν το σίδερο.
  δηλώνει πως:

 • Με το αρνάρισμα γίνεται και το ξύλο βελόνι.
  σημαίνει πως:

 • Η πέτρα πέτρα λέγεται, και πέτρα είναι ο άνθρωπος
  δηλώνεται πως:

 • Απού 'χει την υπομονή, τρώει το αυγό σφουγγάτο, κι από δεν έχει 'πομονή, τρυπά το και ρουφά το.
  δηλώνει :

 • Στάλα την στάλα το νερό τρυπάει και την πέτρα.
  δηλώνεται πως: