ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΦΙΛΙΑ"

 • Φίλος τον φίλον έκραζε και ο νοικοκύρης έβραζε.
  λέγεται:

 • Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
  δηλώνει πως:

 • Το νερό με την φωτιά, φίλοι δεν γίνονται.
  σημαίνει πως:

 • Φίλε μου στην ανάγκη μου και εχθρέ μου στη χαρά μου
  δηλώνει πως :

 • Με όλους καλά και με λίγους φίλος.
  σημαίνει :

 • Με ένα ρόδο φίλο κάνεις, μ' ένα λόγο τονε χάνεις.
  δηλώνει:

 • Ζει η χύτρα ζεί η φιλια.
  Χύθηκε η μαγεριά μας, πάει η κουμπαριά μας.
  λέγεται :

 • Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι
  σημαίνει :

 • Καλός φίλος ο γάτος, αν δεν είχε νύχια.
  λέγεται :

 • Αδειανό βαρέλι φίλο δεν πιάνει.
  δηλώνει πως:

 • Νερό κι αλάτι, (ό,τι είπαμε).
  λέγεται:

 • Φίλε, σαν σε βλέπω, τότε σε ενθυμούμαι.
  λέγεται:

 • Φίλος για φίλο σώζεται.
  δηλώνεται πως:

 • Φίλος δεν μπορεί να γνωριστεί στην ευτυχία ούτε εχθρός να κρυφτεί στη δυστυχία.
  δηλώνει πως:

 • Φίλος καλός στην ανάγκη φαίνεται.
  σημαίνει :

 • Φίλος που σε γέλασε αφού τον δοκιμάσεις, από μακριά χαιρέτα τον και κακία μην του πιάσεις.
  δηλώνει πως:

 • Η φιλία με το καντάρι κι η πραμάτεια με το μασχάλι.
  λέγεται:

 • Η φιλία αναγεννημένη, μοιάζει με σούπα ζεσταμένη.
  δηλώνει πως :

 • Και οι φίλοι μου έγιναν εχθροί και οι δικοί μου ξένοι.
  λέγεται:

 • Αφέντης ένας και πολύς, και χίλιοι φίλοι λίγοι
  εννοεί πως:

 • Απου 'βρε φίλο μπιστικό, μεγάλο ήβρε θησαυρό.
  δηλαδή:

 • Για την καινούρια στράτα, την παλια μην τη αναγυρίζεις.
  δηλαδή:

 • Είδες τον φίλο σου είδες την χαρά σου.
  δηλώνει πως :

 • Είναι φίλοι καπουλάτοι, είναι και φίλοι χαλιναράτοι.
  δηλώνει πως :


 • ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΦΙΛΙΑ"

 • Φάγαμε ψωμί κι αλάτι.
  λέγεται:

 • Νερό κι αλάτι, (ό,τι είπαμε).
  λέγεται:

 • Δάμων και Φιντίας
  λέγεται :

 • Διόσκουροι
  λέγεται :


 • ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΦΙΛΙΑ"

 • Ακλητί κωμάζουσιν εις φίλων φίλοι.
  σημαίνει πως:

 • Ομοφροσύνη φιλίην ποιέει.
  σημαίνει :

 • Πάντων κτισμάτων κράτιστόν εστι φίλος σαφής καγαθός.
  σημαίνει :

 • Δούλοι γάρ καί δεσπότης ούκ άν ποτε γένοιντο φίλοι.
  ειπώθηκε από: