ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΦΡΟΝΙΜΑΔΑ"

  • Των φρονίμων τους σκοπούς, μον τα γένια τους τους ξέρουν.
    σημαίνει πως:

  • Ας είναι λωλός που λέει, και φρόνιμος που ακούει.
    σημαίνει πως :

  • Των φρονίμων τους σκοπούς, τα γένια τους τους ξέρουν.
    δηλώνει πως :