ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΩΦΕΛΕΙΑ"

  • Πολλά ναι τα ωφελούμενα μα λίγοι τα κατέχουν.
    σημαίνει :

  • Τα καλά του Γιάννη θέμε, και το Γιάννη δεν τον θέμε.
    σημαίνει πως:

  • Είχε ο φρόνιμος κουτάλι κι έτρωγε ο ζουρλός με δαύτο.
    λέγεται: